[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 221-225
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ BÖLGESİNDE YAŞAYAN YABAN GÜVERCİNLERİNDE KURŞUN VE KADMİYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Kadir SERVİ1, Haki KARA2
1Fırat Üniveritesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Elazığ Sağlık Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kurşun ve kadmiyum düzeyi, yaban güvercini

Bu çalışma Elazığ bölgesinde yaşayan yaban güvercinlerinde kurşun ve kadmiyum düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Araştırmada şehir merkezi ve Akçakiraz beldesinden elde edilen 30 adet güvercin kullanıldı. Güvercinlerin karaciğer böbrek ve kas dokuları gerekli işlemlerinden geçirildikten sonra metal düzeyleri Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrisinde belirlendi. Güvercinlerin karaciğer, böbrek ve kas dokusundaki kurşun düzeyleri sırasıyla 1.88, 1.58 ve 0.54 µg/g olarak bulunurken aynı dokulardaki kadmiyum düzeyleri sırasıyla 0.46, 2.10 ve 0.07 µg/g olarak tesbit edildi ve yaban güvercinlerinin sürekli olarak bu metallere maruz kaldıkları sonucuna varıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]