[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 421-430
[ English ] [ PDF ]
YILAN ZEHİRLERİ: II. ZEHİRSİZ BİLEŞİKLER
Ali BİLGİLİ1, Gökhan ERASLAN2
1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara-TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kayseri.-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yılan, yılan zehiri, zehirsiz bileşikler

Bu derleme kapsamında yılan zehirlerinde bulunan zehirsiz bileşikler incelendi. Bu bileşiklerin biyokimyasal yapıları ve farmakolojik yönlerine değinildi. Özellikle dolaşım sistemi ve kan pıhtılaşma mekanizması üzerine olan etkileri ayrıntılı olarak tartışıldı, ayrıca zehirde bulunan protein yapısında olmayan zehirsiz bileşikler, enzim etkinliğini engelleyen bileşikler, enzim inhibitörlerinin etkinliğini engelleyen bileşikler ve hemorajik proteinazlar hakkında da özlü bilgi verildi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]