[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 285-287
[ English ] [ PDF ]
RUBİNSTEİN – TAYBİ SENDROMUNUN RADYOLOJİK BULGULARI:BİR OLGU SUNUMU
Murat BAYKARA
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Kayseri / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Beyin anomalileri, geniş başparmak sendromu, İskelet anomalileri, Rubinstein–Taybi sendromu.

Rubinstein–Taybi sendromu, geniş el ve ayak başparmakları, gaga burunla birlikte olan karakteristik yüz görünümü, kısa boy ile mental veya motor retardasyonun kombinasyonundan oluşan nadir bir konjenital anomaliler sendromudur. Tanı radyolojik ve klinik bulgularla konur.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]