[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 289-291
[ English ]
ATİPİK SEYİR, LÖKOMOİD REAKSİYON VE BOĞMACA: ÜÇ OLGU SUNUMU
Erdal TAŞKIN, Mehmet KILIÇ, Muhittin TEKATLI, Saadet AKARSU, Nimet KABAKUŞ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Boğmaca, atipik seyir, süt çocuğu.

Boğmaca hastalığı, üst üste gelen inatçı ve spazmodik öksürük nöbetleri ile karakterize akut solunum yolu enfeksiyonudur. Klinik bulgular spesifik patojene, hastanın aşılanma durumu ile yaşına göre değişkenlik gösterir. İnfantlar, özellikle bir yaşın altında olanlar, atipik boğmaca seyri gösterebilirler. Burada, başlangıçta ateş yakınması ile getirilen ve takiplerinde boğmaca tanısı alan atipik seyirli üç olgu tartışıldı.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]