[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-061
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
AKKARAMAN, İVESİ VE MERİNOLANDSCHAF KOYUN IRKLARINDA MHC İLE BİLEŞİK MİKROSATELLİT LOKUSLARI ARASINDA BİLEŞİKLİK DENGESİZLİĞİ
Faruk BOZKAYA1, Ercan KURAR2
1Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Şanlıurfa –TÜRKİYE
2Selcuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Konya –TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Mikrosatellit, MHC, Koyun

Sunulan çalışmada, Akkaraman, İvesi ve Merinolandschaf koyun ırklarında Büyük Doku Uyuşum Komplexi (MHC) ile bileşik olan ve olmayan mikrosatellit lokusları açısından bileşiklik dengesizliği olup olmadığı araştırıldı. Toplam 108 karşılaştırmada normal ve toplulaştırılmış analiz sonucunda sırasıyla altı ve yedi tane lokus çifti arasında önemli bileşiklik dengesizliği tespit edildi (p < 0,05). Normal ve toplulaştırılmış analiz sonucunda önemli sapmalardan sırasıyla yalnız ikisi ve üçünün MHC ile birleşik lokuslar arasında olduğu bulundu. Sonuç olarak araştırmaya konu olan populasyonların incelenen lokuslar açısından büyük oranda denge durumunda bulunduğu ve MHC ile birleşik lokuslar arasındaki bileşiklik dengesizliğinin seleksiyon yoluyla sürdürülmediği kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]