[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-092
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
KIL KEÇİSİ TEKELERİ VE SAANEN X KIL KEÇİSİ (F1) MELEZİ TEKELERİNİN BAZI ÜREME ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Gaffari TÜRK1, Mustafa SÖNMEZ1, Ü. Gülcihan ŞİMŞEK2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Spermatolojik Özellikler, Testosteron, Testis Ölçüleri, Teke

Bu çalışma, Kıl keçisi tekeleri ve Saanen x Kıl keçisi (F1) melezi tekelerinin bazı üreme özelliklerini karşılaştırmak için yapıldı. Bu amaçla 8-8.5 aylık 11 Kıl Keçisi tekesi ve 11 Saanen x Kıl Keçisi (F1) melezi teke kullanıldı. İki genotipin de canlı ağırlığı (kg), skrotal çevre uzunluğu (cm), sağ ve sol testis uzunluğu (cm), sağ ve sol testis kalınlığı (cm), skrotal kalınlık, testis ve epididimisin ağırlıkları ölçüldü. Tekelerden sperma elektroejakülatörle alındı. Alınan spermalarda hacim, motilite, yoğunluk ve anormal spermatozoon oranı tespit edildi. Vena jugularisten alınan kan örnekleri 5000 rpm’de 10 dak santrifüj edilerek serumları çıkarıldı. Serum testosteron düzeyleri ELISA metodu ile tayin edildi.

Canlı ağırlık, testis ölçüleri, spermatozoon motilitesi ve anormal spermatozoon oranı yönünden Kıl keçisi tekeleri ve Saanen x Kıl keçisi (F1) melezi tekeleri arasında bir fark tespit edilememiştir. Buna rağmen iki genotip arasında testosteron düzeyi (p<0.05), sperma hacmi (p<0.05) ve spermatozoon yoğunluğu (p<0.01) yönünden önemli farklılıklar bulundu. Hem Kıl keçisi tekelerinde hem de Saanen x Kıl keçisi (F1) melezi tekelerinde canlı ağırlık, skrotal kalınlık ve anormal spermatozoon oranı hariç tüm parametreler arasında önemli pozitif korelâsyonlar (p<0.01, p<0.05), anormal spermatozoon oranı ile spermatozoon motilitesi arasında ise önemli negatif korelâsyon tespit edildi (p<0.05).

Sonuçta; Saanen tekesi ile Kıl keçisi arasında yapılan birleştirmeler sonucu elde edilen melez tekelerin spermatolojik özellikleri olumsuz yönde etkilenmesine rağmen bulunan değerler normal sınırlar içerisindedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]