[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-106
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDEKİ KÖPEKLERDE DİROFİLARİA İMMİTİS’İN SEROPREVALANSI
Engin BALIKCI1, Murat SEVGİLİ2
1Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE
2Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, Dirofilaria immitis, Seroprevalans

Bu çalışma, Elazığ ve çevresindeki köpeklerde Dirofilaria immitis’in seroprevalansını tespit etmek amacıyla yapıldı. Çalışmada materyal olarak değişik yaş, ırk ve cinsiyette toplam 120 köpeğe ait kan örneği alındı. Köpeklerden alınan kan örnekleri natif ve ELİSA yöntemiyle incelendi. Bu bölgedeki D. immitis’in prevalansı % 9,1 olarak saptandı. Dirofilaria immitis’in en yüksek prevalansı 5-8 yaş grubunda (% 18,2) görüldü, bunu sırasıyla % 10,0 ile 2-4 yaş grubu ve % 1,8 ile 1-2 yaş grubu izledi. Erkek köpeklerde (% 10,3) dişi köpeklere (% 7,6) göre daha fazla seropozitiflik saptandı. Yerleşim yerleri içerisinde en yüksek prevalans Sivrice (% 20,0), Keban’da (% 20,0), daha sonra da Kovancılar (% 13,3) ilçesinde tespit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]