[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-113
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
KÖPEK DİZ EKLEMİNDE DENEYSEL OLUŞTURULAN OSTEOKONDRAL DEFEKTLERİN OTOJEN KANSELLÖZ GREF İLE ONARILMASI
Cihan GÜNAY1, Aydın SAĞLIYAN2, Emine ÜNSALDI3, Mine YAMAN4
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi, Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksekokulu, Elazığ
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ
4Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
Anahtar Kelimeler: Osteokondral Defekt, Kansellöz Gref, Köpek

Bu çalışmada köpek diz ekleminde deneysel oluşturulan osteokondral defektlerin onarımında kansellöz otogref uygulamalarının etkinliği araştırılmıştır.

Çalışmada vücut ağırlıkları 20-35 kg arasında değişen 12 adet erişkin köpek kullanıldı. Hayvanlar rompun+ketalar anestezisine alındıktan sonra, genu eklemine lateral parapatellar yaklaşımla ulaşıldı. Patella yana doğru kaydırılarak femoral sulkus üzerinde 8 mm çapında ve 10 mm derinliğinde bir defekt oluşturuldu. Aynı işlem diğer bacakta da tekrarlandı. Sağ bacaktaki defetler tibianın metafizer bölgesinden alınan otojen kansellöz grefle doldurulurken, sol bacaktaki defektler boş bırakılarak kontrol grubunu oluşturdu.

Tüm olgularda ilk 10 gün görülen hafif dereceli topallık daha sonraki incelemelerde tamamen ortadan kalktı. Histopatolojik incelemelerde ikinci ayda kontrol ve gref uygulanan gruplarda kemik ve kıkırdak kompanentlerinde rejenerasyon ve reperasyona yönelik yapılanmalar dikkati çekerken, dördüncü ayda gref uygulanan grupta fokal fibrokartilaginöz yapıların gelişmeye başladığı görüldü. On ve on ikinci aylarda gref uygulanan grupta defektin tamamen fibröz kıkırdakla dolduğu tespit edildi. Kontrol grubunda ise ancak sekizinci ayda hafif bir fibrokartilaginöz yapının varlığı tespit edildi. On ve on ikinci aylarda kontrol grubunda yüzeyin fibrokartilaginöz yapıyla kaplandığı, ancak defektin trochlear oluk seviyesine kadar dolmadığı görüldü.

Sonuç olarak, geniş osteokondral defektlerin onarımında, rejenerasyonu hızlandırıcı kansellöz kemik greflerin bu amaçla kullanımının uygun olacağı kanısına varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]