[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 205-209
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ALT YAPIDAKİ KÜÇÜK, YILDIZ VE GENÇ BASKETBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
Yüksel SAVUCU1, Yahya POLAT2, Fikret RAMAZANOĞLU2, M. Fatih KARAHÜSEYİNOĞLU1, Y. Süreyya BİÇER1
1Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE,
2Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Altyapı, basketbol, fiziksel uygunluk

Bu araştırmaya, Fenerbahçe takımının alt yapısını oluşturan basketbolculardan küçükler kategorisinden 32, yıldızlar kategorisinden 36, gençler kategorisinden 30 olmak üzere 98 basketbolcu gönüllü olarak katılmış ve fiziksel uygunluk gelişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmada, yaş, boy, vücut ağırlığı, 20 m sprint, dikey sıçrama, anaerobik güç, sağ ve sol el kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti, VO2max ve esneklik parametreleri ölçülmüştür.

Gruplar arası karşılaştırma sonucu boy, vücut ağırlığı, dikey sıçrama, anaerobik güç, sağ ve sol pençe kuvveti, bacak ve sırt kuvveti, parametresinde p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Tukey HSD sonuçlarına göre, bahsedilen parametreler de kategoriler arasında yaşla birlikte artış görülürken 20 m sprint değerinde azalma görülmüştür.

Gruplar arası karşılaştırma sonucu VO2max ve esneklik parametrelerinde p<0,05 ve p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Sonuç olarak; alt yapı basketbolcularının fiziksel değerlerinde kategori artışlarına paralel gelişmeler olduğu anlaşılmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]