[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 211-214
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ÜRETER TAŞLARININ STONELITH-V3 LİTOTRİPTÖR KULLANARAK EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LİTHOTRİPSİ (ESWL) TEDAVİSİ
Arslan ARDIÇOĞLU1, Cemal TAŞDEMİR1, İlhan GEÇİT2, Murat BARAZİ1, Mustafa Kemal ATİKELER1, Ömer Ali UYAR1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2 Bingöl Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Bingöl – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Üreter taşı, Extrakorporeal Şok Dalga Litotripsisi, Stonelith–V3 Litotriptör

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Taş Kırma Merkezinde Nisan 2001 ile Kasım 2003 tarihleri arasında üreter taşı nedeni ile tedaviye aldığımız 46 hastaya Stonelith –V3 Litotriptör ile ESWL uygulayarak elde ettiğimiz sonuçlar retrospektif olarak gözden geçirildi.

Otuzu (%65.2) erkek, onaltısı (%34.7) kadın olan hastaların yaşları 14-65 arasında (ort. 37.1) değişmekteydi. 46 olgunun 25’i (%54.3) proksimal üreter taşı, 13’ü (%28.2) orta üreter taşı ve 8’i (%17.3) distal üreter taşıydı. Ortalama taş büyüklüğü 9.5 mm olan hastalar Stonelith –V3 Litotriptör ile tedaviye alındı. Tedavide olgu başına kullanılan ortalama şok sayısı 2824, ortalama voltaj ise 18 kv idi. Olgulara 1-4 seans arasında değişen sayılarda ESWL uygulandı. Taşın tamamen fragmente olup, tüm parçaların dökülmesi başarı olarak kabul edildi.

Hastalar 3 ay sonra kontrole çağrıldı. Kontrole gelen 25 proximal üreter taşlı hastanın 23’ünün (%92), 13 orta üreter taşlı hastanın 11’inin (%84.6) ve 8 distal üreter taşlı hastanın 6’sının (%75) taştan temizlendiği gözlendi.

Bu sonuçlara göre Stonelith –V3 Litotriptör ile ESWL tedavisi proximal üreter taşlarında daha başarılı olmak üzere bütün üreter taşlarında noninvaziv ve etkili bir yöntemdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]