[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 247-249
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ÖZOFAGUS YERLEŞİMLİ GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR: OLGU SUNUMU*
Serpil KAPLAN1, A. Ferda DAĞLI1, İbrahim H. ÖZERCAN1, İbrahim H. BAHÇECİOĞLU2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Özofagus, granüler hücreli tümör

Özofagusun granüler hücreli tümörü (GHT) nadir olarak görülür. Genellikle benign ve asemptomatik bir lezyon olup olguların % 2-4’ ü malign seyir göstermektedir.Yerleşim yeri daha çok deri ve dil olmakla birlikte çok nadir olarak özofagusta da görülmektedir. Herhangi bir yaşta görülebilmesine rağmen 4. ve 5. dekadlarda daha sık rastlanmaktadır.Görülme oranı kadınlarda erkeklere oranla daha fazladır. Olguların yaklaşık %10’unda multipl lezyonlar izlenmektedir .

Dispeptik şikayetleri nedeniyle Fırat Üniversitesi Tıp Merkezi’ne başvuran olgunun yapılan endoskopik muayenesinde özofagusta aftöz lezyondan alınan biyopsi örneğinin histopatolojik incelemesinde GHT tanısı konuldu. Bu olgu, ender görülmesi nedeniyle literatür bilgileri ışığında tartışıldı.

* IV. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji sempozyumunda poster olarak sunulmuştur


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]