[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 253-256
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ELAZIĞ CÜZZAM HASTANESİNDEKİ LEPRAMATÖZ LEPRALI HASTALARIN C3, C4, IFN-γ VE IL-4 DÜZEYLERİ
Ahmet ERENSOY1, Fulya İLHAN2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Elazığ -TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Lepra, IL-4, IFN-γ, C3

Lepra kronik bir hastalıktır. Etkeni Mycobacterium leprae intrasellüler bir bakteridir. Tüberküloid tipte Th1cevabı, ve lepramatöz tipte Th2 cevabı baskındır. IFN-γTh1 cevabının spesifik göstergesidir. IL-4 Th2 cevabında salınır. Erithema nodozum leprozum (ENL) sırasında C3’de belirgin bir düşme olurken, lepramatöz lepralılarda hastalığın aktivasyon veya düzelme dönemlerinde önemli değişimler olmadığı belirtilmiştir

Bu çalışmada, tedavi altında olan nörolojik fonksiyon bozukluğu ve değişik organ amputasyonları gelişmiş lepralı hastalardaki immün cevap profilini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

Çalışma grupları yaşları 15-70 arasında değişen 50 lepramatöz lepralı hastadan, kontrol grupları yaşları 18-70 arasında değişen 45 sağlıklı bireyden oluşturuldu. Kontrol grubunda C3 (P< 0.05) ve IFN-γ (P< 0.001); hastalarda IL-4 seviyeleri, (P< 0.05), anlamlı şekilde yüksek bulundu . Her iki grupta C4 seviyeleri farklı değildi. Ayrıca C ve C4 seviyeleri arasında önemli korelasyon mevcuttu (r= 0.281).

Sonuç olarak lepramatöz lepralı hastalarda Th2 polarizasyonu, IL-4 artışı ve C3 seviyelerinde azalma belirgin iken C4 seviyelerinde önemli farklılıklar olmamaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]