[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 065-068
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ELAZIĞ BÖLGESİNDE TABANİDAE( DİPTERA) TÜRLERİ
S. Zerrin ERDOĞMUŞ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Diptera, Tabanidae, Elazığ, Türkiye

Bu çalışma, Elazığ yöresinde bulunan Tabanidae türlerinin belirlenmesi amacı ile 2003 yılı Haziran–Eylül ayları arasında yapılmıştır. Tabanidae örnekleri Merkez, Sivrice, Keban ve Pertek ilçelerine gidilerek toplanmıştır. Bu çalışmada toplam, 434 Tabanidae örneğinden 3 cinse ait 20 tür tespit edilmiştir. Buna göre Chrysops cinsinden üç tür (C. flavipes, C. buxtoni, C. hamatus ), Tabanus cinsinden onbir tür (T. autumnalis, T. cordiger, T. eggeri, T. indrae, T. leleani, T. miki, T. oppugnator, T. regularis, T. spectabilis, T. spodopterus, T. unifasciatus) ve Haematopota cinsinden altı tür (H. bigoti, H. hennauxi, H. kemali, H. pallens, H. pluvialis, H. sewelli) identifiye edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]