[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-072
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
RHİPİCEPHALUS BURSA’NIN İNVİTRO ŞARTLAR VE TABİİ ŞARTLAR ALTINDA GELİŞTİRİLMESİ
Zerrin ERDOĞMUŞ1, Nursel AKSIN2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Rhipicephalus bursa, Gelişme, Larva, Nimf, Invitro

Bu araştırma, Elazığ ve çevresinde 1996-1997 yılları arasında yapılmıştır. Mart-Ağustos ayları arasında toplanan Rhipicephalus bursa (Canestrini ve Fanzago, 1877)’nın gelişmesi invitro ve tabii şartlar altında incelenmiştir. R. bursa’nın geliştirilmesi ve muhafazası 26ºC ısı ve %85-90 nispi neme ayarlı etüvde yapılmıştır. Bu ortamda doymuş R. bursa'ların preovipozisyon süresinin 3-10 gün, ovipozisyon süresinin 6-13 gün, yumurtaların kuluçka süresinin 10-23 gün, yumurtalardan larvaların çıkış süresinin 7 gün, larvaların canlı kalma süresinin 210 gün, doymuş nimflerin gömlek değiştirme süresinin 6-8 gün ve gömlek değiştirerek aç imago haline geldikten sonra bu ortamda canlı kalma süresinin 90-120 gün olduğu tespit edilmiştir. Kenenin beslenme safhaları Haziran ayı içinde bir tavşan ve bir kuzuda geçirilmiştir. Tavşanın kulağına bırakılan larvaların 2-3 gün içinde kan emmeye başladıkları, larva ve nimf safhasını 17-25 gün içinde tamamlayarak ayrıldıkları görülmüştür. Kuzuların kulağında beslenen aç imagoların 8-10 gün içinde doyarak konaktan ayrıldıkları gözlenmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]