[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 115-118
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Desmopressinin Lakrimal Bezlerin Gözyaşı Salgısı Üzerindeki Etkisi
Peykan TÜRKÇÜOĞLU
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Desmopressin, Gözyaşı salgısı, Lakrimal bezler

Desmopressinin lakrimal bezlerin gözyaşı salgısı üzerindeki etkisinin araştırılması.

Çalışmaya sistemik ve göz hastalığı bulunmayan son otuz gün içersinde sistemik ve/veya topikal ilaç kullanım hikayesi olmayan on altı kadın on altı erkek toplam otuz iki kişi dahil edildi. Katılımcıların sağ gözlerine topikal anestezi uygulanmadan, sol gözlerine topikal anestezi uygulandıktan sonra Schirmer testi yapıldı. Katılımcılar beş saat dinlendirildikten sonra 20 µg desmopressin intranasal yoldan uygulandı ve takiben bir saat sonra Schirmer testleri tekrarlandı. Uygulama üç gün tekrarlandı ve ortalama desmopressin öncesi ve desmopressin sonrası Schirmer test sonuçları karşılaştırıldı.

Sağ göz desmopressin öncesi Schirmer test sonuçları 5-47 mm (ortalama 18,2 mm), desmopressin sonrası Schirmer test sonuçları 2-37 mm (ortalama 13,7 mm) arası değişmekteydi. Sol göz desmopressin öncesi Schirmer test sonuçları 3-29 mm (ortalama 12,7 mm), desmopressin sonrası Schirmer test sonuçları 1-30 mm (ortalama 11,2 mm) arası değişmekteydi. Sağ göz desmopressin sonrası test sonuçlarında, desmopressin öncesi test sonuçlarına göre istatistiksel anlamlı azalma vardı (-24,7%, p: 0.001). Sol göz desmopressin sonrası Schirmer test sonuçlarındaki azalma istatistiksel anlamlı değildi (-11.8%, p: 0.112).

Desmopressin, refleks göz yaşı salgısını azaltmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]