[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-127
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
I. VE II. LİGDEKİ TENİSÇİLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ertuğrul GELEN1, Özcan SAYGIN2, Mustafa KARAHAN3, Kürşat KARACABEY4
1Sakarya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sakarya – TÜRKİYE
2Muğla Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Muğla – TÜRKİYE
3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul– TÜRKİYE
4Gaziantep, Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tenis, Fiziksel Uygunluk, Performans

Bu çalışmanın amacı; Türkiye birinci ve ikinci tenis liginde oynayan erkek tenisçilerin fiziksel uygunluk özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmada denek grubunu Türkiye birinci tenis liginde oynayan, yaşları 18.3±3,02 yıl, boyları 183,4±5.4 cm, beden ağırlıkları 73,2±7,16 kg olan 21, ikinci tenis liginde oynayan, yaşları 18.5±2,87 yıl, boyları 176,0±0.9 cm, beden ağırlıkları 67,0±10 kg olan 25 toplam 46 gönüllü sporcu oluşturmuştur.

Deneklerin somatotip, vücut kompozisyonu ve bazı performans özellikleri (esneklik, dikey sıçrama, sağlık topu atma, el-sırt-bacak kuvvet, 20 m sürat) alan ve laboratuar testleri ile tespit edilmiştir.

Verilerin analizinde, gruplar arası farkı inceleyen Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, birinci ve ikinci lig erkek tenisçilerinin beden kompozisyonu parametrelerinin birbirinden farklı olmasına rağmen her iki grubunda literatür ile uyumlu; kuvvet parametrelerinin birbirinden farklı olması ile birlikte her iki grubunda literatürdeki değerlerden düşük olduğu bulunmuştur.

Kuvvet parametrelerdeki bu düşüklüğün, kuvvet antrenmanlarına yeterince yer verilmemesinden ve antrenman saatlerinin yetersizliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]