[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 205-209
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Dönemdeki İneklerde Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi
Bülent ELİTOK1, Mustafa KABU1, Özgül Mukaddes ELİTOK2
1Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar-TÜRKİYE
2Zirai Araştırma Enstitüsü, Hayvan Sağlığı Bölümü- Afyonkarahisar-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır, Doğum öncesi ve doğum sonrası dönem, Karaciğer

Bu çalışmanın amacı süt ineklerinde periparturient dönemde (doğum önceki 1 hafta ile doğumdan sonraki 3 haftalık periyod) karaciğerde meydana gelen metabolik değişiklikleri saptamak amacıyla yapıldı.

Bu çalışma periparturient dönemde bulunan 21 baş Holstein inek (çalışma grubunu) ve kuru dönemde bulunan 8 inekte (kontrol grubu) yapıldı. Bütün hayvanlar doğum öncesi 1. hafta, doğum günü (0. gün) ve doğumdan sonraki 1, 2 ve 3. haftalarda bromosulphthalein (BSP) clearence test, karaciğer biyopsisi ve metabolik profil yönünden gözlendi. Ölçüm yapılan tüm zamanlarda intravenöz olarak tek doz BSP verilerek, plazma BSP konsantrasyonlarındaki değişiklikler belirlendi. Ayrıca çalışma süresince ölçüm yapılan her zamana ait metabolik profil de saptandı.

Analizleri yapılan değişkenlerdeki en dikkat çekici değişikliklerin diğer gruplar (p<0.05) ve gebe olmayanlarla karşılaştırıldığında (p<0.05) özellikle doğumdan önceki 1. hafta ile doğumdan sonraki 2. haftaya kadarki dönemde oluştuğu gözlendi. Bu çalışmada periparturient dönemin sığırların yaşamında oldukça önemli bir dönem olduğu ve bu dönemde bulunan sığırların karaciğer işlevlerinin değerlendirilmesinde sadece bir testin yanıltıcı sonuçlar verebileceği sonucuna varıldı. Bu yüzden bu dönemdeki ineklerin karaciğer işlevlerinin değerlendirilmesinde bütün diagnostik testlerin birlikte uygulanması daha yararlı sonuçlar vermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]