[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 217-220
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dicrocoelium Dendriticum ile Doğal Enfekte Koyunlarda Serum Malondialdehid Seviyesinin Belirlenmesi
Sami ŞİMŞEK1, Abdurrauf YÜCE2, Armağan Erdem ÜTÜK1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı , Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Dicrocoelium dendriticum, Malondialdehid, Koyun, Lipid peroksidasyonu

Bu çalışmanın amacı, Dicrocoelium dendriticum ile doğal enfekte koyunlarda serum malondialdehid seviyesindeki değişikliklerin araştırılmasıdır. Serum malondialdehid aktivitesi D.dendriticum ile doğal enfekte 20 koyunun serumunda ölçülmüştür. Bu koyunlar, kesim sonrasında safra kanalları ile safra kesesinin muayenesine göre seçilmiş, negatif kontrol olarak da D.dendriticum’un görülmediği sağlıklı 17 kuzu serumu kullanılmıştır. Neticede, enfekte ve kontrol grubu koyunlarda serum malondialdehid seviyeleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuş (P<0.001) ve D.dendriticum ile enfekte koyunlarda malondialdehid seviyesinin yükseldiği belirlenmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]