[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 277-280
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Guatr'lı Hastalarda Antioksidan Vitaminler (A, E ve C), Selenyum ve Glutatyon Peroksidaz(GSH-Px) Düzeylerinin Araştırılması
Fikret KARATAŞ1, Uğur AŞKIN1, İhsan HALİFEOĞLU2, Emir DÖNDER3
1Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Elazığ -TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Guatr, A, E, C vitaminleri, GSH-Px, Se ve HPLC

Bu çalışmada, kontrol grubu olarak 54 kişi ile Guatr teşhisi konulmuş 66 hastanın serumlarındaki antioksidan vitaminlerden A, E, C ve selenyum(Se) miktarları HPLC, eritrosit Glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktivitesi ise spekrofotometrik olarak belirlendi. Guatrlı hastalarda A, E, C vitaminleri ile selenyum düzeyleri kontrol grubuna göre düşük bulunurken (p<0.05), eritrosit GSH-Px aktivitesinde anlamlı bir farklılık belirlenemedi (p>0.05).

Sonuç olarak guatr hastalarında görülen antioksidan aktivitelerdeki azalma, guatr hastalığının etkisiyle oluşabilecek serbest radikallerin zararsız hale getirilmesinde antioksidan vitaminlerin ve selenyumun, kısmen de olsa, etkili olabileceği ve diğer antioksidan sistemlerle birlikte antioksidan savunma sistemini daha da güçlendireceklerdir.

Ayrıca bu antioksidan vitaminler ve Se hastalığın oluşturduğu serbest radikallerin etkisini pasifleştirebilirler.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]