[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 323-325
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Eruptif Vellus Kıl Kisti (Olgu Sunumu)
Perihan ÖZTÜRK1, Arzu ATASEVEN2, Ferda DAĞLI 3
1Çağrı Tıp Merkezi, Dermatoloji Bölümü, Elazığ-TÜRKİYE
2Deri Zührevi ve Lepra Hastalıkları Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Elazığ – TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Erüptif, Vellüs, Kıl kisti, Olgu

Eruptif vellus kıl kisti ( EVKK ), vellus kıl follikülünün hatalı yapımı veya gelişimi sonucu oluşur. Lezyonlar genellikle abdomen ve göğüs ön yüzünde yerleşmekte, folliküler, asemptomatik papüller şeklinde gözlenmektedir. Hastalığın başlama yaşı sıklıkla 17-24 yaşları arasındadır. Burada 17 yaşındaki bir erkek eruptif vellus kıl kisti olgusu, klinik, ayrıcı tanı ve tedavi yaklaşımları açısından literatürler ışığında tartışılmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]