[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 6, Sayfa(lar) 391-395
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diabetik Hastalarda Serum Selenyum, MDA ve Antioksidant Vitaminlerin (A,E,C) Düzeylerindeki Değişimlerin Değerlendirilmesi
Fikret KARATAŞ1, İhsan HALİFEOĞLU2, Mustafa KARATEPE1, Vahit KONAR3, Halit CANATAN4, Ramiz ÇOLAK5
1Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Elazığ-TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE
5Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Nonalkolik steatohepatit, abdominal obezite, DEXA

Serbest radikaller diabetin patogenezinde önemli role sahiptirler. Diabetin ikincil komlikasyonları ve oksidatif stres arasında bir bağlantı olduğu iyice belgelenmiştir. Bu çalışmada Tip II diabetikli hastaların serumlarındaki selenyum, Malondialdehit (MDA) ve antioksidan vitaminler (A, E, C)'in seviyelerindeki değişmeler belirlendi. Yaş ortalaması 54.8±11.4 yıl olan toplam 200 diabetik hasta (90 erkek, 110 dişi) çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu ise gönüllü (47 erkek, 53 dişi) yaş ortalaması 46.4±12.3 yıl olanlardan oluşturuldu. Belirtilen parametrelere ilave olarak hasta ve kontrol gruplarında %HbA1C, açlık kan glukoz seviyeleri de belirlendi. Metabolik stresin bir indikatörü olarak kullanılan MDA seviyesinde anlamlı bir artış vardı. Diğer taraftan antioksidan vitaminler (A, E, ) ve selenyum seviyelerindeki azalma anlamlıydı. Se seviyelerindeki azalma bu eser elementin muhtemel antioksidan etkisindendir. Sonuç olarak diabetik hastaların günlük diyetlerine antioksidan vitaminlerin katılması enzimatik olmayan savunma sistemini güçlendirecektir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]