[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 6, Sayfa(lar) 441-444
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yardımcı Sağlık Personelinin Hepatit İle İlgili Bilgi Durumlarının İncelenmesi
Türkkan Ö. KAYGUSUZ
Devlet Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hepatit, korunma, yardımcı sağlık personeli

Bu çalışma Elazığ Devlet Hastanesi’nde Ocak-Şubat 2006 yılında yapıldı. 118 YSP (101 hemşire, 10 sağlık memuru, 4 laborant ve 3 anestezi teknisyeni) çalışmaya dahil edildi. Araştırmaya katılan YSP’ye bir anket formu uygulandı. Araştırmada elde edilen veriler yüzdelik testi ile değerlendirildi.

Çalışmaya katılan YSP’nin %18.6’sı hepatit A, %58.5’i hepatit B ve %22.9’u hepatit C açısından risk altında olduklarını, %94’ü mesleğe başlamadan önce hepatit aşısı yaptırılmasının gerekli olduğunu bildirmişlerdir.

YSP’nin, hepatitler hakkındaki bilgilerini irdelemeye çalışan bu çalışmada: yardımcı sağlık personelinin bilgi eksiklikleri olduğu ve bunun da uygulamaya yansıdığı saptandı. Bunun önlenebilmesi için hizmet içi eğitimin gerekliliği vurgulandı. Sonuç olarak hepatitlerin sağlık çalışanları için bir risk faktörü olmasının tamamen ortadan kaldırılabilmesi için sistematik çalışmaların planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]