[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 049-054
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Klonidinin Sıçan İleumunda Meydana Getirdiği Gevşeme Yanıtları Üzerine Nitrik Oksitin Rolü
Aşkın HEKİMOĞLU1, Piraye KERVANCIOĞLU2, Ramazan ÇİÇEK1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Diyarbakır-TÜRKİYE
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Diyarbakır-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Klonidin, L-arjinin, L-NAME, Yohimbin, İleum

Gastrointestinal kanalda α 2-adrenoseptör ve nitrik oksit (NO) sisteminin rolü göz önüne alınarak, sedatif, analjezik ve anestetik özelliklerinden ötürü anestezi ve yoğun bakımda kullanılmakta olan α 2-adrenoseptör agonisti klonidinin sıçan ileumu gevşeme yanıtlarında NO sistemi ile muhtemel etkileşimi araştırıldı.

Elektriksel alan stimülasyonu ile indüklenen sıçan ileum preparatlarının kontraktil yanıtlarında α 2- adrenoseptör agonisti klonidinin inhibitör etkisi üzerinde NO'in rolü araştırıldı. İn vitro izole sıçan ileum preparatlarının kullanıldığı çalışmada ortamda NO prekürsörü L-arginin (L-Arg) (10-4м), NO sentaz inhibitörü L-nitro-arjinin-methyl ester (L-NAME) (10-4м) ve alfa 2-adrenoseptör antagonisti yohimbinin (10-6м) farklı kombinasyonlarının bulundurulduğu farklı serilerde klonidinin (10-8-10- 5M) kümülatif dozlarda elektriksel alan stimülasyonuna verilen kasılma yanıtları üzerine olan etkileri incelenmiştir.

Klonidinin artan dozlarında meydana getirdiği gevşeme yanıtları ortamda yohimbinin bulundurulması durumunda bozulmuştur. Farklı bir seride ortamda L-arg bulundurulması durumunda gevşeme yanıtlarında belirgin bir artış kaydedilirken L-NAME bulundurulması durumunda gevşeme yanıtları üzerinde belirgin bir değişikliğe neden olmamıştır. Ortamda L-Arg bulundurulması halinde klonidinin elektriksel stimülasyon ile elde edilen kasılma yanıtları üzerine olan inhibitör etkinliğinin artması nedeniyle klonidin ve NO'in muhtemelen sıçan ileumunun elektriksel olarak uyarılan gevşeme yanıtları üzerinde etkileşebileceği sonucuna ulaşılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]