[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-066
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ratlarda Beyin İskemi–Reperfüzyonu Sonucu Oluşan Morfolojik Değişikliklere Melatonin ve Pinealektomi'nin Etkisi
Ahmet KAVAKLI1, Ahmet ACET2, Hakan PARLAKPINAR2, Nusret AKPOLAT3, Engin ŞAHNA4
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Malatya-TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Malatya-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Pinealektomi, melatonin, beyin, iskemi-reperfusyon

Beyin iskemi–reperfüzyonu sonucu oluşan histopatolojik değişikliklere melatonin ve pinealektomi'nin etkilerini değerlendirmektir.

Ratlar üç gruba ayrıldı: Kontrol, pinealektomi (PX) ve PX + melatonin. Ratlara iskemi-reperfüzyon yapılmadan 3 ay önce pinealektomi yapıldı. Melatonin 4 mg/kg/ ip olarak pinealektomi yapılmış ratlara son bir ay süresince verildi. Beyinde hasar oluşturmak için arteria cerebri media 60 dakika okluze edildi ve devamında 24 saat reperfuzyon yapıldı. Calışmanın sonunda ratlar sacrifiye edildi ve beyinleri hızlıca çıkarıldı. Rutin histopatolojik inceleme için formaldehit solusyonuna konuldu.

İskemiye bağlı beyinde yaygın nekrotik sahalar, vakuolizasyon, eosinofilik degenerasyon ve vaskuler konjesyon gözlendi. Pinealektomi yapılanlarda beyin iskemi-reperüzyonuna bağlı oluşan hasar belirgin derecede artmıştı. Elde edilen sonuçlara göre dışardan verilen melatonin en az fizyolojik melatonin kadar beyin iskemi-reperfüzyon hasarına karşı koruyucu etkisi olduğu görülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]