[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-083
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nörofibromatozis Tip 2'li Olguda Median Sinir Schwannomuna Bağlı Oluşan Karpal Tünel Sendromu
Mehmet Birol ÖZTÜRK1, Metin KAPLAN1, Faik ÖZVEREN2, Fatih Serhat EROL1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği Ankara-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Nörofibromatozis Tip-2, Schwannoma, Karpal Tünel Sendromu

Schwannomalara üst ekstremitede nadir rastlanır. Bu tümörler sıklıkla peroneal ve ulnar sinirleri tutarlar. Çok nadir olarak median siniri etkileyip, karpal tünel sendromuna (KTS) neden olurlar. KTS tanısını koymak, semptomların mevcudiyetinde kolaydır. Fakat klinik ve nörofizyolojik bulgular farklılık gösteriyorsa, olgumuzdaki gibi median sinir tümörü akla gelmelidir. Periferik sinir tümörleri, dışa doğru büyümeleriyle tanınır. Ancak avuç içinde ortaya çıktığında, avuç derisinin kalın olması nedeniyle vücudun diğer yerlerinden farklı olarak, gerçek hacimlerinden daha küçük görünebilirler. Bu nedenle, cerrahi tedavi planlanırken bu özellikleri dikkate alınmalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]