[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-084
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
DİŞİ KOBAYLARDA (Cavia porcellus) DUODENUM MUKOZASININ POSTNATAL GELİŞİMİ ÜZERİNE IŞIK MİKROSKOPİK İNCELEMELER
Derviş ÖZDEMİR1, Ali AYDIN2, Ömer ATALAR2
1Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Erzurum /TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Elazığ /TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kobay, duodenum, mukoza, gelişim.

Bu çalışma, kobaylarda duodenum mukoza’sının postnatal gelişiminin ışık mikroskobik olarak ortaya konulması amacıyla yapıldı. Laparoskopik cerrahi yöntemiyle elde edilen duodenum, %10’luk formalin solüsyonunda tespit edildi. Parafin bloklardan 5-7 µm kalınlığında alınan kesitlere hematoksilen-eosin ve periodic acid Schiff boyaması uygulandı. Çalışma grubu 56 kobaydan oluşmaktaydı. Duodenum’da gözlenen villi intestinales, intestinal crypt’leri döşeyen hücreler, intestinal ve duodenal bezler gibi önemli mukozal oluşumlar doğuştan mevcuttu. Yaşın ilerlemesiyle sayı ve büyüklük bakımından ilerleme kaydettikleri tespit edildi. Ondördüncü günde villus yüksekliğinde ve crypt derinliğinde önemli bir artış gözlendi. Villus’lardaki goblet hücrelerinin, crypt’lerdeki goblet hücrelerinden daha uzun ve dar oldukları belirlendi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]