[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 129-132
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kinopristin/ Dalfopristin ve Diğer Sekiz Antimikrobiyal Ajanın Gram Pozitif Koklar Üzerine in Vitro Etkinliği
Veysel DOĞANAY1, Ahmet KİZİRGİL2
1Tunceli Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Tunceli-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kinopristin/dalfopristin, Gram pozitif kok, in vitro antibiyotik duyarlılığı, disk difüzyon yöntemi

Kinopristin/dalfopristin streptogramin grubundan parenteral uygulanabilen ilk antibiyotiktir. Bu çalışmada kinopristin/dalfopristin ve yaygın olarak kullanılan, diğer sekiz antimikrobiyal ilacın Gram pozitif koklar üzerine in vitro etkinliğinin saptanması amaçlandı.

Klasik bakteriyolojik yöntemler kullanılarak tür düzeyinde tanımlanan 71 Staphylococcus aureus (S. aureus), 97 koagülaz negatif stafilokok (KNS), 74 enterokok ve 58 streptokok türü çalışmaya alındı. Bu suşların kinopristin/dalfopristin ve diğer antibiyotiklere karşı duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile araştırıldı.

S. aureus ve KNS'ların tamamı, E. faecalis suşlarının %13.6'sı ve E. faecium suşlarının %72.7'si kinopristin/dalfopristine duyarlı bulundu. Diğer antibiyotikler içerisinde Gram pozitif koklar üzerine en etkili antibiyotiklerin vankomisin ve teikoplanin olduğu gözlendi. Kinopristin/dalfopristin kombinasyonunun dirençli Gram pozitif kok enfeksiyonlarının tedavisinde alternatif olabileceğini düşünmekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]