[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 5, Sayfa(lar) 195-199
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuar Sonuçlarının 0-14 Yaş Grubunda Değerlendirilmesi
Cihangir AKDEMİR1, Erdoğan SOYUÇEN2
1Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarı Merkez Kampus, Kütahya-TÜRKİYE
2Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Merkez Kampus, Kütahya-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Endoparazit, Yayılım, Çocuk

Bu çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarında 0-14 yaş grubundaki 792 çocuğa ait dışkı ve selofanbant materyalinin mikroskobik incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Dışkı örnekleri nativ ve formol-etil asetat çoklaştırma yöntemiyle hazırlanmıştır. Dışkı örneklerinin 69'unda (%8.71) en az bir parazit türü saptanmıştır. Selofanbant materyal incelemesi yapılan 126 çocuğun 10'unda (%7.9) E.vermicularis yumurtası tespit edilmiştir. G.intestinalis %1.39, I.belli %0.37, B.hominis %0.76, E.nana %0.25, E.histolytica/dispar %0.39 E.coli %1.01, I.bütschlii %0.25, E.vermicularis %1.14, A.lumbricoides %1.01, T.trichura %0.63, T.saginata %0.25, H.nana %0.25, T.trichura+A.lumbricoides %0.88 ve E.vermicularis+G.intestinalis %0.13 oranında saptanmıştır. Kız çocuklarının %3.53'ünde, erkek çocuklarının ise %5.18'inde en az bir parazit türü ile enfeksiyon saptanmıştır. Tespit edilen parazitlerin dağılımı ise G.intestinalis %15.9, I.belli %4.3, B.hominis %8.7, E.nana %2.9, E.histolytica/dispar %4.3, E.coli %11.6, I.bütschlii %2.9, E.vermicularis %13, A.lumbricoides %11.6, T.trichura %7.3, T.saginata %2.9, H.nana %2.9, T.trichura+A.lumbricoides %10.1, E.vermicularis+G.intestinalis %1.5 olarak belirlenmiştir

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]