[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-052
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Toprak Ekosistemine Etkileri
Handan AYDIN
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Genetiği değiştirilmiş, ekosistem, toprak, Bacillus thuringiensis (Bt)

Son yıllarda tarımsal üretimi artırmak ve tarım ürünlerinde yüksek kaliteyi sağlamak amacıyla pestisitlere alternatif savaşım yöntemleri önem kazanmıştır. Moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği alanlarındaki hızlı ilerlemeler sonucunda araştırmalar, böceklere dirençli transgenik bitkiler üzerine yoğunlaştırılmıştır. Üretimi artırmaya yönelik olarak Bacillus thuringiensis (Bt) bakterisinden elde edilen insektisit özellikli Cry proteinlerinin kullanımı bir örnektir. Bu çalışmada genetik modifiye ürünlerin toprak ekosistemleri üzerine etkileri hakkında bilgi verilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]