[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-072
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ventrikuloperitoneal Şant Komplikasyonları: 75 Olgunun Değerlendirilmesi
Bekir AKGÜN, Ebru GERÇEK AKTAŞ, Fatih Serhat EROL, Metin KAPLAN, Lütfü ARICI
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hidrosefali, şant disfonksiyonu, ventriküloperitoneal şant

Biz bu retrospektif çalışmada kliniğimizde hidrosefali nedeniyle ventriküloperitoneal şant uygulanan hastaları inceleyip şant disfonksiyon oranlarını değerlendirdik.

Ocak 2005-Ocak 2007 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Nöroşirurji Anabilim Dalında ventriküloperitoneal şant takılan 75 hastanın etyolojik sebepleri, klinik verileri, komplikasyon sebepleri ve takipleri retrospektif olarak incelendi. Hastaların takip süresi ortalama 15 aydır.

İncelenen 75 hastanın 25 tanesinde şant disfonksiyonu gelişmiştir. Bu 25 hastanın 9'unda şant obstrüksiyonu (ventriküler kateter tıkanması), 7'sinde şant enfeksiyonu, 5'inde cilt altı BOS kolleksiyonu, 2'sinde cilt nekrozu, 1'inde subdural effüzyon, 1'inde de ventriküler kataterin yanlış yerleştirilmesi nedeniyle şant revizyonu gerçekleştirildi.

Hidrosefali tüm gelişmelere rağmen morbiditesi ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Ventriküloperitoneal şant uygulaması hidrosefalinin cerrahi tedavisinde halen ilk tercihdir. Dolayısıyla hedefimiz şant komplikasyonlarını inceleyip şant disfonksiyon oranlarını azaltma yollarını bulmak olmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]