[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 185-191
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15–49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi
Hüsamettin KAYA1, Halim TATLI1, Yasemin AÇIK2, S.Erhan DEVECİ2,
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Aile planlaması yöntemi, 15-49 yaş kadın

Bu araştırma; Bingöl il merkezi Uydukent Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan 15–49 yaş grubu kadınların, aile planlaması yöntemlerini kullanma düzeyini saptamak amacıyla yapılmıştır.

n=Nt2pq2 / d2(N-1)+t2pq formülü kullanılarak sağlık ocağı bölgesinde yaşayan, 15-49 yaş grubu 5003 kadından, 303 kişi seçilmiştir (t=1.96, p=0.70, d=0.05). Tekrarlayan ziyaretlerle örnekleme alınan kadınların tümüne ulaşılmıştır.

Araştırmaya alınan kadınların %79.2'si 25-39 yaş grubundadır. %31.4'ü okur yazar değil ya da okur yazar fakat herhangi bir okul mezunu değildir. Kadınların %83.2 herhangi bir yöntem kullanmaktadır. Bunlardan %60.1 etkili bir yöntem, %23.1 etkisiz bir yöntemdir. En sık kullanılan yöntemler geri çekme (%23.1), RİA (%21.5), kondom (% 19.8), ve haptır (%13.9). Ortalama gebelik sayısı 2.73±1.61, ortalama düşük sayısı 0.07±0.35 olarak bulunmuştur. Kadınların %33.7'si kullandığı yöntemin güvenilir olması, %20'si ise daha sağlıklı olması nedeniyle tercih ettiğini belirtmiştir. Yöntem kullanmayan kadınların %39.6'sı çocuk istemediği için yöntem kullanmadığını ifade etmiştir. Kadınların eğitim düzeyinin yükselmesiyle, algılanan sağlık durumu üzerinde olumlu etkide bulunduğu saptanmıştır. Sosyoekonomik durum iyileştikçe yöntem kullanma sıklığı da artmaktadır.

Sonuç olarak; Uydukent Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan kadınların aile planlaması yöntemi kullanma oranları oldukça yüksektir. Ancak, etkili yöntem kullanma oranı düşüktür. Etkili yöntem kullanma oranını artırmak için eğitim programlarının, ihtiyaç duyan herkesi kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması ve sürekli olması sağlanmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]