[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 237-240
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nadir Yerleşim Gösteren Tenosinovyal Dev Hücreli Tümör: Olgu Sunumu
Oktay BELHAN1, Halil GÖKÇE1, Lokman KARAKURT1, Adile Ferda DAĞLI2, Deniz KARGIN1, Sancar SERBEST1
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tenosinovyal dev hücreli tümör, Tendon, sinovit, tanı, tedavi

Tenosinovyal dev hücreli tümör (TSDHT); sıklıkla el ve ayak parmakları, dizde eklem içi, popliteal bölge, ayak bileği çevresi gibi bölgelerin tendon kılıflarından ortaya çıkan nadir görülen lokalize bir tümoral oluşumdur. Benign olarak kabul edilmekle birlikte literatürde malign karakterli olgular da bildirilmiştir. Bu çalışmamızda popliteal bölge yerleşimli TSDHT tanısı konulan olgunun tedavisini, takip sürecini ve TSDHT hakkında genel bilgi vermeyi amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]