[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 245-254
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bronkopulmoner Displazi'de Yeni Gelişmeler
Erdal TAŞKIN1, Ferda ÖZLÜ2, Kenan ÖZCAN2, Mehmet SATAR2, Hacer YAPICIOĞLU2, Nejat NARLI2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ-TÜRKİYE
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı, Adana-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bronkopulmoner displazi, yenidoğan

Prematüre bebeklerin tedavisindeki yeni tedavi yaklaşımları ve teknolojik gelişmelerle birlikte bronkopulmoner displazinin zaman içerisinde klinik, radyolojik bulgularında ve uzun süreli prognozunda büyük değişiklikler olmuştur. bronkopulmoner displazinin ilk tanımı ile şimdiki tanımı arasında klinik, radyolojik ve patolojik olarak benzer bulgular çok azdır. Kronik Akciğer Hastalığı gelişimindeki multipl patofizyolojik mekanizmalar ve ileri derecede prematüre bebeklerde akciğer gelişiminin duraksamasını içeren "yeni BPD" tanımından söz edilmeye başlanmıştır. Bu yazıda bronkopulmoner displazinin zaman içindeki değişimi irdelendi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]