[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 6, Sayfa(lar) 351-353
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koledok Kanalı Yerleşimli Liposarkom Olgusu
Sultan PEHLİVAN1, Mehmet Reşat ÖZERCAN1, Yusuf Ziya CERRAHOĞLU2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koledok kanalı, liposarkom

Liposarkomların (LS) büyük çoğunluğu ekstremite ve retroperitoneal bölge yerleşimli olup literatürde bugüne dek koledokta bildirilen bir adet liposarkom olgusu bulunmaktadır. koledok yerleşimli tümörlerin ayırıcı tanısında liposarkomlar da akıldan uzak tutulmamalıdır.

Bulantı, kusma, karın ağrısı ve sarılık yakınmasıyla merkezimize başvuran 73 yaşındaki erkek hastada koledokdan kaynaklanan ve mideye kadar uzanan tümör saptandı. Operasyon sırasında batında yaygın tümör tutulumu izlendi. Alınan biyopsi örneklerine liposarkom tanısı konuldu.

Koledok yerleşimli liposarkom olgusu ender görülmesi nedeniyle sunularak literatür bilgileri ışığında tartışıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]