[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 6, Sayfa(lar) 355-357
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mandibulanın Dev Hücreli Granulomu: Ultrasonografi Bulguları (Olgu Sunumu)
Mustafa KOÇ1, Muhammet YANILMAZ2, Mehtap ÇİÇEKÇİ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Dev hücreli granulom, mandibula, doppler ultrasonografi, ultrasonografi

Dev hücreli granulom etyolojisi bilinmeyen nadir, benign, proliferatif lezyondur. Özellikle mandibula ve maksillada yerleşir. Genellikle 30 yaş altı görülür. Radyolojik görüntü özellikleri hakkında farklı kaynaklarda çelişkili bilgiler olup net bir tanımlama yoktur. Biz bu yazıda bilgilerimiz dahilinde US bulguları hakkında yeterli bilgi bulunmayan, 11 yaşında erkek olguda görülen, mandibula yerleşimli dev hücreli granulomun ultrasonografi bulgularını sunduk.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]