[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 6, Sayfa(lar) 369-372
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diabetes İnsipitus ve Genital Hipoplazi ile Birliktelik Gösteren Lenfanjiyoleiyomyomatozis Olgusu
Safiye KAFADAR1, Ayşe MURAT AYDIN1, Hüseyin KAFADAR2, Erkin OĞUR1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Lenfanjiyoleiomyomatozis, bilgisayarlı tomografi, genital hipoplazi

Lenfanjiyoleiomyomatozis (LAM) etyolojisi tam olarak bilinmeyen reprodüktif dönemdeki kadınlarda görülen nadir bir hastalıktır. Kistik akciğer lezyonlarına abdominal ve lenfatik anormallikler de eşlik edebilir. Literatürde tuberosklerozla birliktelik gösteren LAM olguları mevcuttur. Ancak diabetes insipitus (Dİ) ve genital hipoplazi ile birliktelik bildirilmemiştir. Biz bu yazıda Dİ ve genital hipoplazi ile birliktelik gösteren 19 yaşındaki LAM' lı kadın olguyu sunduk.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]