[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-019
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yüksek Enerjili Diyetler ve Soğuk Çevre Şartlarında (15 ºC) Yetiştirilen Broylerlerde Selenyum ve Vitamin C Katkısının Lipit Peroksidasyon Üzerine Etkileri
Pınar TATLI SEVEN1, İsmail SEVEN2, Seval YILMAZ3, Bestami DALKILIÇ1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
22 Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
33 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yüksek enerji, selenyum, vitamin C, antioksidan enzimler, kan parametreleri, soğuk şartlar, broyler

120 broyler (1 günlük), her biri 30 hayvan içeren 1 kontrol ve 3 deneme grubuna ayrıldı. Deneme grupları şöyledir; temel diyet yedirilen Grup I (kontrol), yüksek enerji diyeti yedirilen (başlangıç diyeti olarak 3250 kcal/ kg; büyütme diyeti olarak 3300 kcal/kg) Grup II, yüksek enerjili diyete sodyum selenit olarak 1 mg/kg Se katılan Grup III, yüksek enerjili diyete askorbik asit olarak 250 mg /kg Vitamin C katılan Grup IV olarak belirlendi. Plazma triiodotiroidin ve trigliserit düzeyleri selenyum ve vitamin C katılan gruplarla karşılaştırıldığında grup II'de önemli oranda arttı. Karaciğer ve abdominal yağ malandialdehit aktiviteleri kontrol ve grup II'de daha yüksek (P<0.01) bulundu. En yüksek karaciğer katalaz (CAT) düzeyi kontrol ve grup II de bulundu. Abdominal yağın CAT düzeyi kontrol grubunda grup III' den önemli oranda daha yüksekti. Karaciğer, abdominal yağ ve kalp redükte glutatyon düzeyleri istatistiksel olarak önemli bulunmadı (P>0.05). Sonuçlar gösterdi ki soğuğa maruz kalma ve yüksek enerjili diyetler dokularda oksidatif hasarı indükledi, fakat bu hasar diyete selenyum ve vitamin C katkısıyla kısmen azaldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]