[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 061-063
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gebe Bir Düvede Tek Taraflı Bartholin Bezi Kisti
Servet BADEMKIRAN1, Simten YEŞİLMEN2, Beran YOKUŞ3
1Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
2Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
3Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tek taraflı bartholin bezi kisti, gebe düve

Prolapsus vagina şikayeti ile kliniğimize başvuran 7.5 aylık gebe Holstein düvenin yapılan muayenesinde vaginanın sol tarafında unilateral bartholin bezi kisti olduğu görüldü. Kist punksiyonla boşaltılıp lotagenle temizlendi. Kist içeriğinin mikrobiyolojik ekiminde herhangi bir etken üremesi olmazken, biyokimyasal analizde ise albumince zengin olduğu tespit edildi. Çoğunlukla yaşlı ve güç doğum şekillenmiş ineklerde görülen problemin bu olgudaki kesin sebebi ortaya konulamadı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]