[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-094
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Alerjik ve Alerjik Olmayan Astım Hastaları İçin Toplam Serum IGE Seviyesi Kesim Noktaları
Nurhan HALİSDEMİR1, Cemil ÇOLAK1, Ali KUTLU2, Sami ÖZTÜRK2
1Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
2Haydarpaşa GATA Eğitim Hastanesi, Alerji Kliniği, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Alerji, referans değerler, deri testi, ROC analizi, toplam IgE

Bu çalışma, alerjik ve alerjik olmayan astım hastaları için toplam serum IgE seviyesi kesim noktalarını işlem karakteristiği eğrisi analizi ile belirlemek amacıyla yapılmaktadır.

İleriye yönelik olarak tasarlanan çalışma, 149 astım hastası (99 alerjik, 50 alerjik olmayan) ve 50 kontrol bireyleri üzerinde GATA Haydarpaşa eğitim hastanesi alerji kliniğinde ocak 2005 ile aralık 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bireyler atopik alerjik hastalığı (astım) için incelendi, sonra iğne testi yöntemi kullanılarak deriden test edildi. Imx çözümleyicisi (Abbott park, IL, USA) üzerinde mikro partikül enzim bağışıklık denemesi kullanılarak belirlenen toplam IgE için serum örneği söz konusu bireylerden alındı. Toplam serum IgE seviyesi kesim noktaları, alerjik ve alerjik olmayan astım hastaları için işlem karakteristiği eğrisi analizi ile belirlenerek hesaplanmıştır. Kesim noktaları olabilirlik oran istatistiği ile tespit edilmiştir.

Alerjik ve alerjik olmayan astım hastalarının ortanca toplam IgE değerleri (sırasıyla 207 (20-962) U/ml ve 40 (6.80-882) U/ml)), kontrol bireylerinin IgE değerlerinden (26 (2-220) U/ml) istatistiksel olarak önemli derecede yüksekdi (p<0.001). Alerjik ve alerjik olmayan astım hastaları için toplam serum IgE seviyesi kesim noktaları sırasıyla 220 (duyarlılık: %48.0; seçicilik: %98.0) ve 176 (duyarlılık: %20.0; seçicilik: %96.0) olarak hesaplandı. Alerjik ve alerjik olmayan astım hastalarını ayıran kesim noktası olabilirlik oran istatistiğine göre; 442 (duyarlılık: %17.0; seçicilik: %96.0) idi. Toplam IgE için duyarlılık değerleri düşük iken, seçicilik değerleri oldukça yüksek idi.

Elde edilen sonuçlar, toplam serum IgE seviyesi kesim noktalarının alerjik ve alerjik olmayan astım hastalar için yardımcı olabileceğini göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]