[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 109-111
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Postmenopozal Kanama Nedeniyle Yapılan Histerektomilerde Endometriyal Polip Sıklığının Araştırılması
Salih Burçin KAVAK
Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Postmenopozal kanama, endometriyal polip

Postmenopozal kanama nedeniyle histerektomi yapılan hastalarda endometriyal polip sıklığının incelenmesi.

Postmenopozal kanama nedeniyle histerektomi yapılan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi ve endometriyal polip sıklığı ile hastaların demografik özellikleri araştırıldı.

Çalışmada postmenopozal kanama nedeniyle histerektomi yapılan hastaların %16,7'sinde endometriyal polip tespit edildi.

Postmenopozal kanama öyküsü olan hastalarda endometriyal polip tanısı akılda tutulmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]