[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 131-135
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Antep Fıstığı Tüketimi Diyabetik Sıçan Modeli Üzerinde Faydalıdır
Ahmet Ata ALTURFAN1, Ebru Emekli ALTURFAN2, Ezel USLU3
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuar Programı, İstanbul, TÜRKİYE
2Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Biyokimya Bilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Antep fıstığı, deneysel diyabet, antioksidan aktivite, siyalik asit, kan glukozu

Son yıllarda, bitkilerde bulunan doğal antioksidanların koruyucu biyokimyasal işlevine dair ilgi artmıştır. Bitkisel ilaçlar genellikle güvenilirdir ve bitkilerin toksisitesine dair bildirim olmamıştır. Fıstık, glikoz homeostazını destekleyecek ve antioksidan sistemini geliştirecek doğal antioksidan ve diğer besinler yönünden zengindir. Şeker hastalığında perhiz, bireyin ideal kilosunu koruyacak ve kan glikozu seviyelerini norma yakın stabilize edecek şekilde gereken oranda gıda ve kalori temin etmelidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de ve özellikle Anadolu'da yaygın olarak tüketilen Antep fıstığının hipoglisemik ve antioksidatif faaliyetlerine açıklık getirmektir. Sıçanlar, tek dozluk (45 mg/kg) STZ ile intraperitoneal enjeksiyon yoluyla diyabetik hale getirildiler. Plazma ve serum örnekleri total antioksidan aktivitesini (TAA), süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesini, redüklenmiş glutatyonu, protein sülfhidril miktarlarını, malondialdehit (MDA) ve siyalik asit seviyelerini belirlemek için kullanıldı. Sonuçlarımıza göre, Antep fıstığı tüketimi Antep fıstığı verilen sıçanlarda MDA seviyelerinde anlamlı düzeyde bir azalmaya (P<0.001), TAA (P<0.01) seviyelerinde ise anlamlı düzeyde bir artışa sebep olmuştur. Bu sonuçlar, Antep fıstığının antioksidan sistemi desteklediğini ve membran lipitlerine antioksidan koruma sağladığına işaret etmektedir ki Antep fıstığının sağlıklı bir perhize dahil edilmesi diyabetik risk faktörlerini doza bağlı olarak faydalı yönde etkileyebilecektir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]