[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 137-144
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Klinik İzolatlardan Elde Edilen Trichophyton Rubrum ve Trichophyton Mentagrophytes'in Proteaz Aktivitelerinin Araştırılması
Hüseyin TANIŞ1, Nilüfer CİHANGİR2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kahramanmaraş, TÜRKİYE
2Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Proteaz aktivitesi, Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes

Bu araştırmada; Kahramanmaraş Devlet Hastanesinden izole edilen Trichophyton rubrum ve Trichophyton mentagrophytes'in proteaz aktivitesinin araştırılması amaçlandı.

Mantar şüphesi olan ve Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Dermatolopji kliniğine başvuran hastalardan tırnak ve kazıntı örnekleri alındı. Örnekler % 15'lik KOH ile muamele edilerek mikroskopta direkt inceleme yapıldı. Direkt mikroskobik inceleme ile mantar hif ve sporlarının varlığı/yokluğu araştırıldı. Ayrıca Sabouraud Dekstrose Agar(SDA) besiyerlerine ekimler yapılarak kültürleri gerçekleştirildi. Kültürlerin tanımlanması yapılarak T. rubrum ve T. mentagrophytes suşları ayrıldı. T. rubrum ve T. mentagrophytes suşlarının kazeinolitik özellikleri incelendi.

Kazeinolitik özellikleri pozitif olarak belirlenen Tr2(Trichophyton rubrum2), Tr3, Tm(Trichophyton mentagrophytes321)207, Tr319 ve Tm321 suşlarının proteaz aktivitesi araştırıldı. Dermatofit suşları, enzim üretimi için belirli koşullarda 23 gün süre ile inkübasyona bırakıldı. En yüksek proteaz aktivitesi Tr2'de 14 gün inkübasyon süresi sonunda 13.1 U/ml olarak, daha sonra Tr3 12.3 U/ml, Tr319 8.71 U/ml, Tm207 7.65 U/ml, Tm321 7.4 U/ml olarak elde edildi. Çalışmamızda en yüksek proteaz aktivitesi 50 ºC inkübasyon sıcaklığında, pH 5.5 ile 6 arasında 14 U/ml olarak elde edildi. Aynı şartlar altında 30 ºC'de Tr3'de 12.3 U/ml, 30 ºC'de Tm207'de 7.6 U/ml, Tr319'da 8.7 U/ml, Tm321'de 7.4 U/ml olarak elde edildi. Elde ettiğimiz sonuçlar, keratinolitik funguslar olan dermatofitlerin sahip oldukları proteazın önemli oranda olduğu ve patojenitede potansiyel olarak önemli bir virulans faktör oluşturdukları kanısını oluşturmuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]