[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-010
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ratlarda Diyabet Öncesi ve Sonrası Oksidan-Antioksidan Durum
Hatice AKKAYA1, Sait ÇELİK2
1Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
2Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Bingöl, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Diyabet, homosistein, leptin, Vit A, E, C, kolesterol, MDA

Bu çalışmada, sağlıklı ve diyabetik ratlarda serbest radikaller ve antioksidan ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Bunun için sağlıklı ve diyabet oluşturulmuş ratlarda Homosistein, Leptin, A, E, C vitamin düzeylerinin ve bazı lipid bileşenlerinin seviyeleri ile MDA belirlendi. Bu amaçla 10 haftalık, 20 adet sağlıklı ve 20 adet deneysel olarak diyabet oluşturulmuş ratda HCY, leptin, Vit A, E, C ve bazı lipid bileşenleriyle MDA çalışıldı. Diyabetik grupta, kontrol grubuna göre plazma MDA seviyesi artarken (p<0.05), HCY, leptin ve Vit C seviyelerinde azalma gözlendi (p<0.05). Vitamin A ve E seviyelerinde ise değişme olmadığı belirlendi (p>0.05). Ayrıca, HDL diyabetik grupta kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak düşük bulunurken (p<0.05), kolesterol, trigliserid, LDL ve VLDL de kontrol grubuna göre diyabetik grupta önemli derecede yüksek bulundu (p<0.05). Çalışmada elde edilen düşük homosistein düzeyi kardiyovasküler hastalıklar için risk taşımazken, düşük leptin düzeyi ile gelişen kilo artışının, serum kolesterol yüksekliğinin ve MDA düzeylerindeki artışın kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi metabolik hastalıklara yol açacağı söylenebilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]