[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-024
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dermatoloji Kliniğinde Tedavi Gören Hastalar İçin İstenen Psikiyatri Konsültasyonları
İbrahim KÖKÇAM, Nursel DİLEK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Deri hastalıkları, psikiyatrik bozukluklar, konsültasyon

Birçok deri hastalığının başlamasında veya alevlenmesinde psikiyatrik problemlerin rolü olduğu gibi, kronik dermatozlar da psikiyatrik sorunlara zemin hazırlar. Bu çalışmada, kliniğimizde yatan hastalardaki deri hastalıkları ile psikiyatrik problemler arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlandı. Dermatoloji kliniğinde yatan 892 hastadan konsültasyon istenen 591'inin dosyaları retrospektif olarak incelendi. Bunlardan psikiyatri konsültasyonu istenen 156 hastadaki psikiyatrik tanılar ile dermatolojik tanılar kaydedilerek değerlendirildi. En çok konsültasyon (%16,2 ) psikiyatri kliniğinden istenmiş ve hastaların %91,7'sinde psikiyatrik patoloji saptanmıştır. En sık konulan tanılar depresyon (%48,1) ve yaygın anksiyete bozukluğu (%31,4) idi. Ürtiker grubu dermatozlu hastaların % 50'sinde depresyon, %37'sinde yaygın anksiyete bozukluğu, inflamatuar dermatozlu olguların %40'ında depresyon, %29,5'inde yaygın anksiyete bozukluğu tanıları konulduğu belirlendi. Sonuç olarak; dermatoloji kliniğinde yatan hastalarda psişik sorunları olduğu düşünülenlerde, psikiyatrik bozukluk görülme oranı (%91,7) oldukça yüksekti. Psikokutanöz hastalıkların tanı ve tedavisinde psikiyatri kliniği ile işbirliği yapılması hem tedavinin başarısını, hem de hastanın yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]