[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-039
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
C Vitamini Verilen Diabetik Sıçanların Lens ve Deri Protein Glikasyonu, Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Düzeyleri
Tuğba TUNALI AKBAY1 , Saime BATIREL2, Aysen YARAT1, Nesrin EMEKLİ1
1Marmara University School of Dentistry, Department of Biochemistry, Istanbul-TURKEY
2Istanbul Metropolitan Municipality, Department of Health and Hygiene, Istanbul-TURKEY
Anahtar Kelimeler: Diyabet, C vitamini, lens, deri, nonenzimatik glikasyon, oksidatif stres

Diabetes mellitus, mikro ve makro vasküler komplikasyonlara neden olan en yaygın metabolik bozukluklardan biridir. Diğer bütün organlar gibi lens ve deri de diyabetin oluşturduğu bu metabolik bozuklukların sonuçlarından etkilenmektedir. Erken teşhis edildiğinde lens ve deri problemlerinin bir kısmı önlenebilir veya tedavi edilebilir. C vitamini oksijenden türeyen serbest radikalleri temizleyen insan vücudu için önemli bir antioksidandır. Bu çalışmada, streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulan sıçanların lens ve deri parametreleri üzerine C vitamininin etkileri araştırıldı. Diyabet oluşturulduktan sonra C vitamini 80 mg/kg/gün dozunda intraperitonal olarak 8 gün boyunca hergün kontrol ve diyabetik sıçanlara verildi. Lens ve deri homojenatlarında total protein, nonenzimatik glikozilasyon (NEG), lipid peroksidasyon (LPO) ve glutatyon seviyeleri sırasıyla Lowry, tiyobarbitürik asit, Ledwozwy ve Ellman metodları ile tayin edildi. Ayrıca lens ve deri homojenatlerında Laemmli SDS-poliakrilamid jel elektroforezi uygulandı. Kontrolsüz diyabet, kan glukozunda anlamlı artışa neden olurken (p<0.01), lens ve deri proteinlerinin NEG'da ve deri LPO'sunda anlamlı artışa (sırasıyla p< 0.01, p<0.05, p<0.05) ve lens GSH'ında anlamlı azalmaya (p<0.01) neden oldu. C vitamini verilmesi bu dozda kan şekerinde istatistiki açıdan anlamlı azalmaya neden olmadığından diyabetin lens ve deri parametreleri üzerindeki olumsuz etkilerini geri döndüremedi. SDS-poliakrilamid jel elektroforezi gruplar arasında protein bantları açısından da bir farklılık oluşturmadı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]