[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-050
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Prader Willi Sendromunda Multidisipliner Çalışma: Bir Olgunun Üç Yıllık İzlemi ve Literatürle Gözden Geçirilmesi
Tülay TARSUSLU1, Banu ANLAR2, Ayşın UÇKUN KİTAPÇI3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Bolu, TÜRKİYE
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Kliniği, Ankara, TÜRKİYE
3Bayındır Hastanesi, Pediatri Kliniği, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Prader-Willi Sendromu, rehabilitation, nörogelişim, hipotoni, karşılaştırmalı çalışma

Bu çalışmanın amacı, Prader Willi Sendromu (PWS) tanısı konmuş bir olgunun 3 yıllık sonuçlarını literatür eşliğinde irdelemektir. Olgu 92 cm boy, 13,5 kg ağırlığında, 3,5 yaşında bir kız çocuğu olup, 8 aylıkken karakteristik yüz şekli, şiddetli genel hipotonisi, mental ve motor gelişim geriliği ile PWS düşünülmüş ve kromozom analizi ile tanısı konmuştur. O dönemde fizyoterapi ve rehabilitasyon programına yönlendirilmiş, düzenli olarak pediatrik nörolog, pediatrik endokrinolog ve pediatrik fizyoterapist tarafından takip edilmiştir. Oturma, emekleme, ayakta durma ve yürüme basamaklarını sırasıyla 12, 24, 30, 38. aylarda tamamlamıştır. İlk kelimesini 2,5 yaşında söylemiş olup kelime hazinesi halen 6 kelime ile sınırlıdır: henüz cümle kuramamaktadır. Bu çalışma, uzun süre takip edilen PWS'li ilk olgu özelliğini taşımaktadır. PWS'li olgularda multidisipliner yaklaşımların gerekli olacağını düşünüyoruz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]