[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 281-288
[ English ] [ PDF ]
SPOR ORTAMLARINDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ VE BU ORTAMLARDA BULUNAN KİŞİLERİN SAĞLIK RİSKLERİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Cengiz ARSLAN, Ercan GÜR, Eyüp YILDIRIM, Serdar ORHAN
Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Spor, spor alanları, gürültü kirliliği, gürültü sorunları.

Bu çalışmada; spor ortamlarında gürültü kirliliği ve gürültüden kaynaklanan sağlık risklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gürültü ölçümleri için, Elazığ ve Malatya illerindeki Stadyum ve Kapalı Spor Salonları seçilmiş ve gürültü düzeyleri dB(A) cinsinden ölçülmüştür. Aynı zamanda gürültü kaynaklı sağlık riskleri konusunda, bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla, bu spor ortamlarında bulunan sporcu, antrenör, hakem ve seyircilere de anket uygulanmıştır. Araştırmaya ortalama yaşları 28.30±9.08 olan 141 (%21.6) sporcu, 55 (%8.4) hakem, 20 (%3.1) antrenör ve 438 (%67.0) seyirci olmak üzere 654 kişi katılmıştır. Araştırma grupları % 89.1 oranıyla “kalabalık seyirci topluluğundan” olumlu olarak etkilendikleri ve motivasyonlarını önemli (p<0.05) derecede artırdığını belirtmişlerdir. Ölçülen gürültü düzeyleri, açık spor alanlarında 70-120 dB(A), kapalı spor alanlarında 65-113 dB(A) olarak tespit edilmiştir. En çok rahatsız eden ses veya gürültüyü birinci sırada (%29.4) “Seyircilerin topluca ıslık çalarak veya yuhalayarak” yaptıklar tezahüratlar gösterilmiştir. Gürültünün en çok (%49.4) “iş konsantrasyon bozukluğuna” ve (%34.6) “iş kazalarına” neden olabileceğini belirtmişlerdir. Denekler gürültünün sağlık üzerine etkileri konusunda ilk sırada (%81.0) “işitme yorgunluğu ve kulakta uğultu, çınlama”, ikinci sırada (%49.2) “huzursuzluk, uykusuzluk, karakter değişikliği, çabuk sinirlenme ve kızgınlık”, üçüncü sırada (%21.4) “kalp atışında, solunum sayısında ve kan basıncında artış” problemlerini göstermişlerdir. Ayrıca deneklerin %6.3’ü “maçlardan bir gün sonra kulaklarımda çınlama” olduğunu ve “doktora gitmediğini” belirtirken, %4.0’ü doktora gittiğini belirtmiştir. Sonuç olarak ölçülen gürültü düzeylerinin, açık ve kapalı spor alanlarında normal düzeyleri geçtiği belirlenirken, sporcu, hakem, antrenör ve seyircilerin gürültü kirliliğinin farkında olmadıkları, iş verimine ve sağlık riskleri konusunda tam olarak bir bilgiye sahip olmadıkları, antrenörlerin bu konuda daha bilinçli olduğu, fakat gürültü kirliliğine karşı herhangi bir önlem alınmasını düşünmedikleri kanısına varılmıştır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]