[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-102
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Oklu Kirpi (Hystrix cristata) Dilindeki Papilla Fungiformis'lerin Işık ve Scanning Elektron Mikroskobuyla İncelenmesi
Gürsel DİNÇ, Sadık YILMAZ, Meryem KARAN, Ali AYDIN, Ömer ATALAR
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Oklu kirpi, dil, papillae fungiformes

Bu çalışma, oklu kirpi dilindeki papilla fungiformis ve tat tomurcuklarının dağılımı, ışık ve elektron mikroskobik yapılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Oklu kirpinin dilinin ön kısmında ince uzun bir çıkıntı bulunmaktaydı ve dilin ucu yuvarlaktı. Papilla fungiformis'ler mantar şeklindeydi ve squamöz epitel ile örtülüydü. Papilla fungiformis'ler üst orta çizgide ve dilin ucunda bulunmamaktaydı. Orta bölgede her iki yan kenar boyunca dağılmışlardı. Papillalar dilin en çok arka 1/3 ünde görülmekteydi. Oklu kirpinin dilindeki papilla fungiformis'lerin %99'u tat tomurcuğu içermekteydi. Hemen hemen her papilla 4 veya 5 tat tomurcuğu kapsamaktaydı. Bununla birlikte, bazıları bir tat tomurcuğuna sahipti ve nisbeten çok az papillada tat tomurcuğu bulunmamaktaydı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]