[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 155-159
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ İlinde Enurezis Nokturnalı Erkek Çocuklarda Ailelerin Tedavi ile İlgili Yanlış İnanışları ve Düzelme Beklentileri
Mehmet Sezai OĞRAŞ
Çağrı Tıp Merkezi Üroloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Enurezis nokturna, beklentiler, inanışlar

Amaç: Enurezis nokturna çocukların sosyal yaşantısını, psikolojik gelişimini olumsuz etkilemesine rağmen, aileler tarafından tedavi ettirilmemektedir. Çalışmamızda Elazığ ilinde erkek çocuklarda, ailelerin tedaviyi istememelerinde hangi nedenlerin etkili olduğunu araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya üroloji kliniğimize Haziran 2008- Aralık 2009 tarihleri arasında Elazığ ilinin kentsel ve kırsal bölgelerinden sünnet amacıyla getirilen 1134 çocuktan, enurezis nokturnası olup tedavi ettirilmeyen 94 çocuk dahil edildi. Ailelerine çocuklarını neden tedavi ettirmedikleri soruldu. Sonuçlar yüzde olarak değerlendirildi.

Bulgular: Kırsal kesimden gelen 50 hastadan 24'ünde (% 48) ilaçların kısırlık yaptığı inancının etkili olduğu, 17'sinde (% 34) sünnet olduktan sonra düzelme görüleceği beklentisinin, 9 hastada ise (% 18) kendiliğinden düzelme görüleceği beklentisinin etkili olduğu tespit edildi. Kentsel kesimden gelen 44 hastanın 17'sinde (% 38,6) kendiliğinden düzelme beklentisinin, 14'ünde (% 31,8) sünnet olduktan sonra düzelme görüleceği beklentisinin, 13'ünde ise (% 29,6) ilaçların kısırlık yaptığı inancının etkili olduğu tespit edildi.

Sonuç: Enürezis nokturnası olan erkek çocuklar aileleri tarafından, kendiliğinden veya sünnet olduktan sonra düzelir beklentisi ve de tedavinin kısırlık yaptığı inancıyla tedavi ettirilmemektedir. Bu da çocukların sosyal yaşantısı ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle toplumun enurezis nokturna ve tedavisi hakkında mutlaka bilgilendirilmesi gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]