[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dicentrarchus labrax, L., 1758 Mide ve Bağırsak Bölgelerindeki Endokrin Hücreler Üzerine İmmunohistokimyasal Çalışma
Dilek DİLER, Kenan ÇINAR, Seçil ZORLU
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Isparta, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Dicentrarchus labrax, endocrine cells, digestive tract, immunohistochemistry

Dicentrarchus labrax' ın mide ve bağırsak bölümlerindeki endokrin hücrelerin dağılım ve yoğunlukları bombesin, kolesistokinin (CCK)-8, histamin, neurotensin, sekretin, somatostatin-14, Trk A, Trk B, Trk C and vazoaktif intestinal polipeptid (VIP)' e karşı hazırlanmış antiserum kullanılarak imunohistokimyasal metodlar ile araştırıldı.

İmmunohistokimyasal çalışmalar sonucunda, balıkların mide ve bağırsak bölümlerinde çalışılan immunoreaktif hücrelerin dağılım ve yoğunluklarında farklılık olduğu gözlendi. Fundus ve pilorus bölgelerinde histamin, Trk B ve Trk C immunoreaktif hücreler gözlendi. Anterior ve posterior bağırsak bölgelerinde Trk A immunoreaktif hücrelerin bulunduğu belirlendi. CCK-8 ve somatostatin-14' e reaktif hücreler sadece anterior bağırsakta gösterildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]